BILANȚUL ACTIVITĂȚILOR ASOCIAŢIEI POMPIERUL ARAD PE ANUL 2019

Având în vedere Calendarul activităţilor Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2019 vă trimitem alăturat spre informare, cheltuielile efectuate cu organizarea acestor activităţi precum si obiectivele realizate in decursului anului trecut si cele propuse a fi realizate in noul an.

           Pe această cale dorim  să mulţumim tuturor celor care s-au implicat în faza de organizare a competiţiilor sprijinind activitatea consiliului director, precum si a conducerii IPA Regiunea 1 Arad pentru sprijinul financiar in organizarea unor evenimente pentru membrii asociatiei.

          Pe parcursul anului 2019 consiliul director al Asociației Pompierul Arad a  organizat  un numar de  8 concursuri sportive conform calendarului activitatilor afisat pe site-ul acesteia, 4 evenimente sociale (Ziua Internationala  a femeii, Ziua Internaționala a copiilor – Micul pompier, Ziua internationala a Pompierilor Militari, Moş Crăciun pompier). Totodata  Asociația a susținut organizarea concursurilor profesionale atat la nivel de inspectorat cat si cele interjudetene precum si a concursului ”Cel mai tare Pompier”

        Cooptarea de noi membrii in asociație precum și contractarea de sponsorizări menite să ajute dezvoltarea inspectoratului și a mediului de lucru a fost și este in continuare un alt obiectiv important al consiliului director. Drept urmare sumele provenite din impozitul de 2% pe anul 2018 precum si cele din sponsorizari au fost folosite in scopul  dotarii detasamentelor/sectiilor inspectoratului (televizoare, electrocasnice, masini de spalat auto, mobilier etc),  menite sa ofere un confort ridicat angajatilor acestora. La sfarsitul anului 2019 asociația avea inregistrați un număr de 505 membrii cotizanți dintre care 490 angajați ai inspectoratului, 3 membrii trecuți în rezervă și 12 voluntari.       

          În anul 2018 Sportivul Anului a fost desemnat, în urma punctelor acumulate la competiţii sportive, Bogoșel Nicolae cu 26 puncte. Pe locul II clasându-se Bulz Ovidiu cu 25 puncte, iar pe locul III Renich Vladut cu 23 puncte. Salvatorul Anului fiind desemnat Calb Catalin din cadrul Detasamentului Arad, aceștia fiind premiati in bani  conform regulamentelor asociatiei.

       Printre obiectivele majore propuse  pentru anul 2020, consiliul director al asociatiei doreste continuarea  contractarii de abonamente pentru practicarea de diferite sporturi (fitness, inot, minifotbal, volei, etc) de catre membrii asociatiei  in fiecare localitate unde exista subunitate apartinand inspectoratului judetean, achizitionarea de echipamente sportive pentru fiecare structura /subunitate, dotarea salilor de sport din cadrul inspectoratului prin achizitionarea de aparate profesionale.

      Un alt obiectiv al consiliului director este diversificarea competițiilor sportive prin organizarea de noi evenimente, la nivel de inspectorat, fiind in strânsă legătură cu A.S.P.R. Arad, oferind astfel ocazia participării membrilor asociației noastre la aceste competiții la cel mai inalt nivel. 

     Cooptarea de membrii noi in asociatie precum si sustinerea directionarii a 2% din impozitul pe salariu catre  asociatie si obtinerea de sponsorizari in vederea demararii unor proiecte benefice inspectoratului judetean ramane si in anul 2020 un obiectiv important pentru consiliul director .

     Identificarea  unui spatiu in inspectoratul judetean in vederea desfasurarii activitatilor in bune conditii si totodata existenta unui sediu de sine statator  unde consiliul director sa isi poata desfasura sedintele lunare  este la fel un obiectiv propus pentru anul 2020.

     Pentru o transparență totală a încasărilor/cheltuielilor efectuate pe parcursul anului 2019, consiliul director vă prezintă in anexa atașată situatia acestora.

     Programul activităţilor pentru anul 2020, situatia veniturilor si cheltuielilor pe anul 2019 vor fi afisate pe site-ul asociatiei si trimise tuturor structurilor inspectoratului .

Cu stima,

PREȘEDINTE

ASOCIAȚIA POMPIERUL ARAD

Gale Claudiu

Bilanțul activităților Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2018

Având în vedere Calendarul activităţilor Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2018 vă trimitem alăturat spre ştiinţă cheltuielile efectuate cu organizarea acestor activităţi precum si obiectivele realizate in decursului anului trecut si cele propuse a fi realizate in noul an.

           Pe această cale dorim  să mulţumim tuturor celor care s-au implicat în faza de organizare a competiţiilor sprijinind activitatea consiliului director, precum si a conducerii IPA Regiunea 1 Arad pentru sprijinul financiar in organizarea unor evenimente pentru membrii asociatiei.

          Pe parcursul anului 2018 consiliul director al Asociației Pompierul Arad a  organizat  un numar de  9 concursuri sportive conform calendarului activitatilor afisat pe site-ul acesteia, 3 evenimente sociale (Ziua Internationala  a femeii, Ziua Internaționala a copiilor – Micul pompier, Moş Crăciun pompier). Totodata  Asociația a susținut organizarea concursurilor profesionale atat la nivel de inspectorat cat si cele interjudetene, avand o implicare majora in sustinerea evenimentelor organizate de S.P.I.R.C. al I.S.U.Arad(Prietenii Pompierilor, Cu viaţa mea apăr viaţa, Ziua Voluntarilor Militari).

          Un alt obiectiv realizat al Consiliul Director al Asociației a fost ca toti membrii acesteia să fie informați la timp despre desfășurarea acestor competiții precum și a altor evenimente, contractând astfel un abonament de telefonie mobila si internet cu ajutorul căruia membrii sunt anunțați prin sms/whatsapp in timp util despre posibilitatea participării la toate concursurile/evenimentele organizate eliminînd astfel limita de participare și lipsa de informare.

        Cooptarea de noi membrii in asociație precum și contractarea de sponsorizări menite să ajute dezvoltarea inspectoratului și a mediului de lucru a fost și este in continuare un alt obiectiv important al consiliului director. Drept urmare sumele provenite din impozitul de 2% pe anul 2017 precum si cele din sponsorizari au fost folosite in scopul  dotarii detasamentelor/sectiilor inspectoratului cu diferite aparate electrocasnice (tv, frigidere, masini de spalat, etc), laptop-uri, stații IT,  menite sa ofere un confort ridicat angajatilor acestora. În prezent asociația are inregistrați un număr de 508 membrii cotizanți dintre care 497 angajați ai inspectoratului, 3 membrii trecuți în rezervă și 8 voluntari.       

          În anul 2018 Sportivul Anului a fost desemnat, în urma punctelor acumulate la competiţii sportive, Bogoșel Nicolae cu 48 puncte. Pe locul II clasându-se Orza Gheorghe cu 42 puncte, iar pe locul III Trifoi Florin cu 32 puncte. Salvatorul Anului fiind desemnat Tudoran Ovidiu din cadrul Detasamentului Arad, aceștia fiind premiati in bani  conform regulamentelor asociatiei.

       Printre obiectivele majore propuse  pentru anul 2019, consiliul director al asociatiei doreste  contractarea unor abonamente pentru practicarea de diferite sporturi (fitness, inot, minifotbal, volei, etc) de catre membrii asociatiei  in fiecare localitate unde exista subunitate apartinand inspectoratului judetean.

      Un alt obiectiv al consiliului director este diversificarea competițiilor sportive prin organizarea de noi evenimente, la nivel de inspectorat, fiind in strânsă legătură cu A.S.P.R. Arad, oferind astfel ocazia participării membrilor asociației noastre la aceste competiții la cel mai inalt nivel. 

     Cooptarea de membrii noi in asociatie precum si sustinerea directionarii a 2% din impozitul pe salar catre  asociatie si obtinerea de sponsorizari in vederea demararii unor proiecte benefice inspectoratului judetean ramane si in anul 2019 un obiectiv important pentru consiliul director .

     Incheierea unui contract de spatiu cu inspectoratul judetean in vederea desfasurarii activitatilor in bune conditii si totodata existenta unui sediu de sine statator in incinta inspectoratului unde consiliul director sa isi poata desfasura sedintele lunare  este la fel un obiectiv realizabil inca din primele luni ale anului 2019.

     Pentru o transparență totală a încasărilor/cheltuielilor efectuate pe parcursul anului 2018, consiliul director vă prezintă in anexa atașată bilanțul pentru perioada ianuarie -decembrie 2018.

     Programul activităţilor, momente din desfăşurarea câtorva activităţi sportive, regulamente şi alte informaţii utile le puteţi găsi şi pe pagina web a Asociaţiei, www.pompierularad.ro.

Cu stima,

PREȘEDINTE

ASOCIAȚIA POMPIERUL ARAD Gale Claudiu

Adunarea Generala ordinara a membrilor Asociatiei „Pompierul” Arad

În baza art. 15 din Statutul Asociaţiei Pompierul Arad se

CONVOACĂ

Adunarea Generală ordinară a Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2016 în data de 18.04.2015 ora 10.00 la Aula Stefan Cicio-Pop a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad situata in Bulevardul Revolutiei nr. 94-96.
Ordinea de zi provizorie a şedinţei Adunării Generale ordinare este:
1. Prezentarea activităţilor desfăşurate de asociaţie în anul 2015.
2. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2015 şi a proiectului de venituri şi cheltuieli pentru 2016.
3. Aprobarea programului de activităţi al Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2016.
4. Diverse.
Preşedintele comisiei de chestori : Ciacaru Tiberiu

Documentele menţionate în ordinea de zi provizorie vor fi disponibile începând cu data de 14.04.2016:
–  în format electronic la fiecare compartiment, birou, serviciu din componenţa comandamentului inspectoratului şi subunităţi;

Preşedintele ASOCIAŢIEI POMPIERUL ARAD

Marian MATEI

Nr. APA 21  din 12.04.2016

Adunarea generala a membrilor Asociatiei „Pompierul – Arad”

În baza art. 15 din Statutul Asociaţiei Pompierul Arad se

CONVOACĂ

Adunarea Generală ordinară a Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2015 în data de 17.04.2015 ora 10.00 la Casa de cultură a Sindicatelor Arad – sala mică.
Ordinea de zi provizorie a şedinţei Adunării Generale ordinare este:
1. Prezentarea activităţilor desfăşurate de asociaţie în anul 2014.
2. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2014 şi a proiectului de venituri şi cheltuieli pentru 2015.
3. Aprobarea programului de activităţi al Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2015.
4. Realegerea unui alt membru în comisia de cenzori pentru înlocuirea doamnei Harja Vergilia.
5. Diverse.
Preşedintele comisiei de chestori : Ciacaru Tiberiu

Documentele menţionate în ordinea de zi provizorie vor fi disponibile începând cu data de 14.04.2015:
–  în format electronic la fiecare compartiment, birou, serviciu din componenţa comandamentului inspectoratului şi subunităţi;

Preşedintele ASOCIAŢIEI POMPIERUL ARAD

Marian MATEI

Nr. APA 22  din 10.04.2015

Istoric

Asociaţia ,,Pompierul” Arad a fost înregistrată în Registrul special al Asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătoria Arad în data de 19.07.2010. Asociaţia funcţionează pe baza Ordonanţei nr. 26 din 2000 (actualizată cu Ordonanta nr. 37/2003) privind asociaţiile şi fundaţiile şi a statutului propriu completat de regulamentul de aplicare a statutului. Asociaţia ,,Pompierul” Arad este continuatoarea Asociaţiei sportive ,,Pompierul” Arad care a funcţionat în cadrul instituţiei dinainte de 1989 si care a fost înregistrată din punct de vedere juridic în 1996.