Adunarea Generala ordinara a membrilor Asociatiei „Pompierul” Arad

În baza art. 15 din Statutul Asociaţiei Pompierul Arad se

CONVOACĂ

Adunarea Generală ordinară a Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2016 în data de 18.04.2015 ora 10.00 la Aula Stefan Cicio-Pop a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad situata in Bulevardul Revolutiei nr. 94-96.
Ordinea de zi provizorie a şedinţei Adunării Generale ordinare este:
1. Prezentarea activităţilor desfăşurate de asociaţie în anul 2015.
2. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2015 şi a proiectului de venituri şi cheltuieli pentru 2016.
3. Aprobarea programului de activităţi al Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2016.
4. Diverse.
Preşedintele comisiei de chestori : Ciacaru Tiberiu

Documentele menţionate în ordinea de zi provizorie vor fi disponibile începând cu data de 14.04.2016:
–  în format electronic la fiecare compartiment, birou, serviciu din componenţa comandamentului inspectoratului şi subunităţi;

Preşedintele ASOCIAŢIEI POMPIERUL ARAD

Marian MATEI

Nr. APA 21  din 12.04.2016