Adunarea generala a membrilor Asociatiei „Pompierul – Arad”

În baza art. 15 din Statutul Asociaţiei Pompierul Arad se

CONVOACĂ

Adunarea Generală ordinară a Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2015 în data de 17.04.2015 ora 10.00 la Casa de cultură a Sindicatelor Arad – sala mică.
Ordinea de zi provizorie a şedinţei Adunării Generale ordinare este:
1. Prezentarea activităţilor desfăşurate de asociaţie în anul 2014.
2. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2014 şi a proiectului de venituri şi cheltuieli pentru 2015.
3. Aprobarea programului de activităţi al Asociaţiei Pompierul Arad pe anul 2015.
4. Realegerea unui alt membru în comisia de cenzori pentru înlocuirea doamnei Harja Vergilia.
5. Diverse.
Preşedintele comisiei de chestori : Ciacaru Tiberiu

Documentele menţionate în ordinea de zi provizorie vor fi disponibile începând cu data de 14.04.2015:
–  în format electronic la fiecare compartiment, birou, serviciu din componenţa comandamentului inspectoratului şi subunităţi;

Preşedintele ASOCIAŢIEI POMPIERUL ARAD

Marian MATEI

Nr. APA 22  din 10.04.2015